AKADEMIA PISM
  • Wersja dla niedowidzących
  • Dołącz do nas na Facebooku
  • Follow us on Twitter
  • English version

Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce - szkolenie z przyjęciem pokazowym

Zapraszamy na szkolenie "Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce - szkolenie z przyjęciem pokazowym".
Program szkolenia został opracowany przez wykładowców pracujących w Protokole Dyplomatycznym MSZ, na podstawie doświadczeń wynikających z wieloletniej praktyki oraz wnikliwych analiz potrzeb uczestników szkoleń, którzy na co dzień mają do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w kontaktach służbowych.
W programie znajdą Państwo praktyczne ćwiczenia, a także zasiadane przyjęcie pokazowe.


Organizacja zajęć:

intensywne, dwudniowe szkolenie z przyjęciem pokazowym (16h dydaktycznych łącznie)
Wykłady - siedziba Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa
Przyjęcie pokazowe - restauracja Belvedere, ul. Agrykoli 1, Warszawa

Program szkolenia

Najbliższy termin szkolenia to: 9-10 maja 2019 roku - zapraszamy!
Zgłoszenia przyjmujemy do: 1 maja 2019 roku


Prowadzący szkolenie:

Bogumiła Więcław

Ekspert ds. ceremoniału, Protokół Dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała szereg stanowisk związanych z protokołem dyplomatycznym, była m.in. Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów Dyplomatycznych, przez sześć lat Wicedyrektorem Protokołu Dyplomatycznego. Wieloletnie doświadczenie dyplomatyczne zdobyła w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii.  

Grzegorz Chmielewski

wieloletni wicedyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, współorganizował wiele wizyt najwyższego szczebla (w tym pielgrzymki papieskie) i uroczystości państwowych, organizował wizyty studyjne korpusu dyplomatycznego i pracowników administracji centralnej w poszczególnych województwach, pracował w Referacie Obsługi Protokolarnej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Opłata za udział
: 1 490 zł od osoby (zw. z VAT)
Przy zgłoszeniach grupowych przez Pracodawców oferujemy rabaty.

Opłata obejmuje:
  • przerwy kawowe i lunch zgodnie z programem szkolenia
  • przyjęcie pokazowe (aperitif, część zasiadana, digestif)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty ukończenia szkolenia

Karta zgłoszenia (osoby prywatne)

Karta zgłoszenia (osoby kierowane przez pracodawców)

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Dodatkowych informacji udzielają:


Justyna Zwalińska
tel. (22) 556 80 42

Stella Altanis
tel. 22 556 80 24

podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na szkolenia i kursy organizowane przez PISM;
b) realizacji umowy przeprowadzenia w/w szkoleń i kursów;
c) informowania Pani/Pana o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w razie wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Szkoleń PISM przy organizacji szkoleń i kursów;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na szkolenia i kursy organizowane przez PISM, realizacji umowy przeprowadzenia w/w szkoleń i kursów oraz – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do informowania mnie o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach procesu rekrutacji, realizacji płatności oraz przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o organizowanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych szkoleniach i kursach, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

AKCTEPTUJĘ zamknij