2019-10-25 - Komentarz

Rafał Tarnogórski

Polska członkiem Rady Praw Człowieka

17 października br. Polska została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne (ZO) ONZ na członka Rady Praw Człowieka (RPC) w kadencji 2020–2022, otrzymując 124 głosy. Wybór Polski i uzyskanie wysokiego poparcia oznaczają, że jej kadencja w Radzie Bezpieczeństwa, upływająca z końcem tego roku, jest pozytywnie oceniana.  

2019-10-24 - Biuletyn

Łukasz Jurczyszyn

Ryzykowna strategia zbliżenia: Rosja w polityce zagranicznej Francji

Prezydent Emmanuel Macron dąży do zbliżenia z Rosją, za czym przemawiają korzyści dla Francji w sferze gospodarczej oraz w postaci zwiększenia jej międzynarodowych wpływów. Taka polityka może jednak oznaczać osłabienie jedności UE i NATO wobec Rosji, a w przypadku niepowodzenia osłabi pozycję polityczną Macrona we Francji oraz w UE. 

2019-10-23 - Biuletyn

Agnieszka Legucka

Ryzyko "selektywnego zaangażowania" UE we współpracę z Rosją

Chociaż od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę relacje między Unią Europejską i Federacją Rosyjską pozostają w impasie, UE utrzymuje ograniczoną współpracę w oparciu o zasadę selektywnego zaangażowania. Brak precyzyjnie określonego zakresu kooperacji oraz uzależnienia jej od zmiany polityki Rosji może prowadzić do osłabienia spójności w polityce wschodniej UE i zagrażać bezpieczeństwu europejskiemu.

2019-10-22 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Scenariusze polityki ChRL wobec protestów w Hongkongu

Radykalizacja protestów w Hongkongu destabilizuje tamtejszą gospodarkę i życie publiczne. Przeczy propagandzie Komunistycznej Partii Chin o sukcesie integracji regionu z Chinami. Władze chińskie nie wykluczają wyprowadzenia wojska na ulice Hongkongu, ale w pierwszej kolejności próbują opanować sytuację za pośrednictwem lokalnej władzy. Ogranicza ona prawo do zgromadzeń i autoryzuje brutalne działania policji. Oznacza to łamanie postanowień deklaracji chińsko-brytyjskiej z 1984 r. i stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. W przypadku zaostrzenia sytuacji w Hongkongu UE będzie zmuszona zająć bardziej zdecydowane stanowisko niż dotychczas. 

2019-10-21 - Biuletyn

Jakub Pieńkowski

Energetyka jądrowa i gazowa w stosunkach Rumunii i Stanów Zjednoczonych

Bliski sojusz Rumunii i USA koncentruje się na obronności. Państwa te zacieśniają także współpracę energetyczną, szczególnie w kwestii energetyki jądrowej, tranzytu gazu do krajów bałkańskich oraz jego wydobycia ze złóż czarnomorskich. Jednak interesy Rumunii, zabiegającej o własne bezpieczeństwo energetyczne, są tylko częściowo zbieżne z amerykańskim celem eliminacji wpływów Chin i Rosji oraz uzyskania pozycji kluczowego dostawcy gazu do Europy Środkowej.

2019-10-18 - Komentarz

Jędrzej Czerep

Pokojowa Nagroda Nobla dla premiera Etiopii

11 października Komitet Noblowski ogłosił premiera Etiopii, Abiy Ahmeda, setnym laureatem nagrody pokojowej. Wyróżnienie otrzymał w uznaniu działań na rzecz pokoju w Rogu Afryki, zwłaszcza za przełomowe pojednanie z sąsiednią Erytreą. Obecnie jednak zarówno liberalizacja wewnętrzna, jak i porozumienie z Erytreą zwolniły tempo.