2019-07-12 - Biuletyn

Bartosz Bieliszczuk

Polityka Rosji wobec OPEC: potencjał i ograniczenia współpracy

Współpraca Federacji Rosyjskiej z Organizacją Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) ma na celu nie tylko podwyższenie cen tego surowca. Rosja stara się też zwiększyć inwestycje Arabii Saudyjskiej w kraju oraz pozyskać saudyjskie kontrakty dla własnych koncernów. Taktyka ta jest jak dotąd skuteczna, chociaż długoterminowo utrzymanie wyższych cen może okazać się trudne m.in. ze względu na rosnącą konkurencję ropy z USA czy opór rosyjskich koncernów przed ograniczeniem wydobycia.

2019-07-11 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Intensyfikacja relacji między Czechami i USA

W 2019 r. nasilają się kontakty czesko-amerykańskie. Wyrazem tego była m.in. pierwsza od ośmiu lat wizyta czeskiego premiera w Białym Domu. Zacieśnianie stosunków wynika z tożsamości interesów obu państw w obszarze bezpieczeństwa, zarówno wobec wzrastającej roli Chin w cyberprzestrzeni, jak i planów modernizacji czeskiej armii. Szansę dla Grupy Wyszehradzkiej na umacnianie relacji transatlantyckich stanowi natomiast rozpoczęte 1 lipca czeskie przewodnictwo w V4.

2019-07-10 - Biuletyn

Lidia Gibadło

Niemiecka chadecja po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Rezultaty wyborcze Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) wskazują na jej słabnącą pozycję na scenie politycznej. Partii nie pomogły zmiany w kierownictwie w 2018 r. i zapowiedzi przedstawienia nowego programu. Czasu na odwrócenie niekorzystnego trendu jest niewiele: wzrasta ryzyko przegranej w kolejnych wyborach parlamentarnych i w konsekwencji utraty władzy.

2019-07-09 - Biuletyn

Wojciech Lorenz

Trendy w polityce obronnej Kanady - znaczenie dla NATO

Agresywna polityka Rosji w Europie i Chin w regionie Morza Południowochińskiego wymusiła korektę w polityce bezpieczeństwa Kanady. Niezależnie od tego, czy październikowe wybory wygrają liberałowie, czy konserwatyści, następny rząd będzie starał się wzmocnić zdolność Kanady do wsparcia misji kolektywnej obrony NATO i operacji USA w Azji i Pacyfiku. Konieczne będzie przekonanie opinii publicznej, że zwiększy to kanadyjskie bezpieczeństwo.

2019-07-08 - Biuletyn

Barłomiej Znojek

Znaczenie USA w polityce rządu Brazylii

Objęcie władzy w Brazylii przez rząd prezydenta Jaira Bolsonaro w styczniu br. przyniosło zmiany w jej polityce zagranicznej. Najważniejsza to nadanie priorytetu stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, przez obecne władze brazylijskie uznawanymi za zasadniczego partnera, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Brazylii. Główną przesłanką jest przekonanie o bliskości ideowej z administracją Donalda Trumpa, dlatego trwałość proamerykańskiego kierunku w polityce brazylijskiej nie jest pewna. Wyzwaniem dla jego utrzymania będą także stosunki Brazylii z jej innymi bliskimi partnerami, zwłaszcza Chinami.

2019-07-05 - Biuletyn

Sebastian Płóciennik

Konsekwencje wyboru Christine Lagarde na prezesa Europejskiego Banku Centralnego

Nominacja Christine Lagarde oznacza, że prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) może zostać osoba o dużym autorytecie międzynarodowym i doświadczeniu politycznym, ale spoza hermetycznego grona ekspertów od polityki monetarnej. Zwiększy to szanse na kontynuację ekspansywnej polityki pieniężnej zainicjowanej przez poprzedniego prezesa Mario Draghiego, której beneficjentami są przede wszystkim państwa południa Europy i Francja.