2019-11-08 - Biuletyn

Mateusz Piotrowski

Śledztwo w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa a stosunki USA-Ukraina

Stosunki USA–Ukraina stały się przedmiotem śledztw Kongresu po skardze sygnalisty, dotyczącej wywierania presji przez Donalda Trumpa na Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent miał warunkować udzielenie pomocy militarnej Ukrainie wszczęciem przez nią dochodzenia, które zaszkodziłoby Joe Bidenowi, potencjalnemu rywalowi Trumpa w wyborach w 2020 r. Osadzenie relacji dwustronnych w amerykańskim sporze politycznym powoduje, że Ukrainie trudno będzie prowadzić politykę wobec USA. Sytuacja ta nie powinna jednak wpłynąć na zasadnicze elementy amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

2019-11-07 - Biuletyn

Marek Wąsiński, Bartłomiej Znojek

Ochrona Amazonii - perspektywa regionalna i globalna

Puszcza Amazońska ma szczególne znaczenie w zapobieganiu ociepleniu klimatu, a inicjatywy na rzecz jej ochrony stają się ważnym punktem odniesienia dla konserwacji lasów na świecie. Międzynarodowy spór o ochronę puszczy w związku z jej niedawnymi rozległymi pożarami pokazuje, że rosnącym wyzwaniem jest pogodzenie globalnych celów ochrony klimatu z koncepcjami rozwoju społeczno-gospodarczego państw amazońskich. Determinacja i skuteczność ochrony Amazonii przez ich rządy będzie zależeć zarówno od bliskiej współpracy, w tym wsparcia finansowego, jak i od presji polityczno-gospodarczej partnerów spoza regionu. 

2019-11-06 - Biuletyn

Marek Wąsiński, Damian Wnukowski

Przyśpieszenie zatwierdzania umów handlowych przez UE

Komisja Europejska (KE) negocjuje oddzielne umowy dotyczące kwestii wchodzących w zakres wyłącznej kompetencji UE (sprawy handlowe) i tych, które leżą w sferze kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi (np. ochrona inwestycji). Wydzielanie komponentu wyłącznie handlowego pozwala uniknąć konieczności ratyfikacji umów w poszczególnych państwach UE i umożliwia ich przyjmowanie przez Radę większością kwalifikowaną. Ma to zwiększyć efektywność polityki handlowej, zapobiegnie bowiem długotrwałemu odwlekaniu lub nawet uniemożliwianiu wejścia w życie umów. 

2019-11-04 - Biuletyn

Sara Nowacka

Wpływ zasobów gazu na politykę Egiptu we wschodniej części Morza Śródziemnego

Odkrycie złóż gazu sprawiło, że Egipt zaczął dążyć do odgrywania kluczowej roli w regionalnym handlu tym surowcem. Sprzyjają temu istniejące w państwie terminale skraplające, położenie geograficzne oraz działania UE na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu. Współpraca energetyczna Egiptu z członkami powstałego Wschodniośródziemnomorskiego Forum Gazowego przysłuży się budowie zaufania w regionie. UE może podjąć dialog z Forum nt. wykorzystania istniejącej i budowy nowej infrastruktury do transportu gazu. 

2019-10-31 - Komentarz

Marek Wąsiński, Damian Wnukowski, Bartłomiej Znojek

Rezygnacja Chile z organizacji APEC i COP25

Prezydent Sebastián Piñera ogłosił 30 października wycofanie się Chile z organizacji Forum Gospodarczego Azji i Pacyfiku (APEC) w listopadzie oraz konferencji klimatycznej COP25 w grudniu. Ta decyzja jest efektem niepowodzenia rządu w zażegnaniu kryzysu związanego z gwałtownymi protestami społecznymi. Odwołanie obu szczytów może doprowadzić do opóźnienia globalnych negocjacji klimatycznych i zawarcia spodziewanego porozumienia handlowego USA–Chiny. Oznacza też, że Polska wciąż będzie pełnić funkcję prezydencji COP24. 

2019-10-29 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Znaczenie zwrotów dóbr kultury w stosunkach afrykańsko-europejskich

W stosunkach państw afrykańskich z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i Belgią rośnie znaczenie kwestii zwrotu dóbr kultury zagrabionych w okresie kolonialnym. Ma ona wymiar symboliczny i praktyczny: podkreśla odejście od postkolonialnych relacji oraz jest środkiem nacisku w stosunkach dwustronnych. Na tym procesie mogą zyskać politycznie również państwa nieobciążone bagażem kolonialnym, w tym Polska.