2019-10-29 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Znaczenie zwrotów dóbr kultury w stosunkach afrykańsko-europejskich

W stosunkach państw afrykańskich z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i Belgią rośnie znaczenie kwestii zwrotu dóbr kultury zagrabionych w okresie kolonialnym. Ma ona wymiar symboliczny i praktyczny: podkreśla odejście od postkolonialnych relacji oraz jest środkiem nacisku w stosunkach dwustronnych. Na tym procesie mogą zyskać politycznie również państwa nieobciążone bagażem kolonialnym, w tym Polska. 

2019-10-29 - Komentarz

Bartłomiej Znojek

Zwycięstwo opozycji w wyborach prezydenckich w Argentynie

Alberto Fernández, opozycyjny kandydat centrolewicowego Frontu Wszystkich, zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Argentynie 27 października i 10 grudnia stanie na czele nowego rządu. Jego głównym wyzwaniem będzie przezwyciężenie trudności gospodarczych i wynikającego z nich rosnącego niezadowolenia społecznego. Zmiana władzy może wpłynąć na wydłużenie procesu ratyfikacji umowy UE–Mercosur przez Argentynę. 

2019-10-28 - Biuletyn

Patryk Kugiel

Polityka zagraniczna Australii w czasach rywalizacji amerykańsko-chińskiej

Niespodziewane zwycięstwo rządzącej konserwatywnej koalicji w majowych wyborach parlamentarnych w Australii oznacza kontynuację polityki zagranicznej tego państwa. Australia będzie pogłębiała strategiczny sojusz z USA, co potwierdziła wizyta premiera Scotta Morisona w USA we wrześniu. Jednocześnie trudniej będzie jej utrzymać pragmatyczną współpracę z Chinami. Poparcie dla porządku międzynarodowego opartego na prawie i multilateralizmie czyni Australię ważnym partnerem dla UE. Wzmocnieniu tego partnerstwa będzie służyło szybkie podpisanie umowy o wolnym handlu, co może sprzyjać nasileniu współpracy polsko-australijskiej

2019-10-28 - Komentarz

Marcin Przychodniak

Nagroda Sacharowa dla ujgurskiego dysydenta Ilhama Tohtiego

Parlament Europejski uhonorował ujgurskiego dysydenta Ilhama Tohtiego tegoroczną Nagrodą im. Sacharowa za Wolność Myśli. Wyróżnienie jest wyrazem sprzeciwu wobec nasilającego się w ostatnich latach represjonowania Ujgurów – wyznawców islamu, jednej z mniejszości etnicznych w Chinach. Jest również wsparciem dla postulowanej przez Ilhama koncepcji pokojowego współistnienia z rdzennymi Chińczykami. Nagroda nie zmieni chińskiej polityki w tej kwestii, wskazuje jednak, że problematyka praw człowieka jest nadal ważna w polityce UE wobec ChRL. 

2019-10-25 - Biuletyn

Arkadiusz Legieć

Konsekwencje udziału zagranicznych bojowników w konflikcie ukraińsko-rosyjskim

W żadnym z konfliktów na obszarze postsowieckim nie wzięło udziału tylu zagranicznych bojowników, co w walkach na wschodniej Ukrainie w latach 2014–2019 – szacuje się, że było to ponad 17 tys. osób z 55 państw. Stanowią oni szczególne wyzwanie dla bezpieczeństwa Ukrainy i państw ościennych, ponieważ mogą angażować się w radykalną działalność, także terrorystyczną, oraz są elementem działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję. 

2019-10-25 - Komentarz

Rafał Tarnogórski

Polska członkiem Rady Praw Człowieka

17 października br. Polska została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne (ZO) ONZ na członka Rady Praw Człowieka (RPC) w kadencji 2020–2022, otrzymując 124 głosy. Wybór Polski i uzyskanie wysokiego poparcia oznaczają, że jej kadencja w Radzie Bezpieczeństwa, upływająca z końcem tego roku, jest pozytywnie oceniana.