eBookstore PISM
portal www.pism.pl >>       wai Wersja polska

Total: 0,00 zł
Items: 0
Files: 0


View cart

>> login/register

Home > Journals > Yearbook of Polish Foreign Policy
Payments
Yearbook of Polish Foreign Policy

Yearbook of Polish Foreign Policy

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Wersja angielskojęzyczna Rocznika Polskiej Polityki Zagranicznej. Pismo zawiera m.in. kronikę stosunków międzynarodowych, informacje o stosunkach traktatowych Polski i kadrze kierowniczej polskiej służby zagranicznej.

ISSN: 1233-9903

Uwaga! Od numeru 2009 czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Choose volume and issue.

Yearbook 2009 PDF file 36,00 zł
Yearbook 2009 contents PDF file 0,00 zł
download PDF file
Yearbook 2009 from_Editor PDF file 0,00 zł
download PDF file
Yearbook 2009 expose PDF file 0,00 zł
download PDF file
Yearbook 2009 Kolatek PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Madej, Terlikow.. PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Wisniewski PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Kohtamaki PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Cichocki PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Adamski PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Szeptycki PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Gniazdowski PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Znojek PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Kulesa PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Gorka-Winter PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Gradziuk, Wycis.. PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Gradziuk PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Tarnogorski PDF file 4,00 zł
Yearbook 2009 Discussion PDF file 6,00 zł
Yearbook 2009 Chronicle PDF file 2,00 zł


Print to PDFTop

Copyright © 2005 - 2019 THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS; ALL RIGHTS RESERVED
1A WARECKA STREET, 00-950 WARSAW, POLAND, P.O. BOX NO.1010
TEL.:+48 (22) 556 80 00, FAX: +48 (22) 556 80 99, E-MAIL: PISM@PISM.PL

powered by WEB interface

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Księgarnią PISM;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w umowy i utrzymywania konta użytkownika – do czasu usunięcia konta użytkownika, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji umowy.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umów sprzedaży publikacji oferowanych przez Księgarnię PISM oraz utrzymywania konta użytkownika w Księgarni PISM, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

ACCEPT zamknij